Στο πλαίσιο στήριξης των νεοφυών (startups) επιχειρήσεων, η σύσταση του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων και οι νέες προβλέψεις φορολογικών κινήτρων για τους angel investors,...
Η ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπής αποτελεί μία συνηθισμένη και, πλέον, άκρως δημοφιλή πρακτική, καθώς προσφέρει ένα πλήθος ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στην εκάστοτε εταιρεία. Η συγκεκριμένη τακτική προτιμάται είτε...
Μεταβολή φορολογικής κατοικίας: Τι πρέπει να γνωρίζετε; Το ζήτημα της μεταβολής φορολογικής κατοικίας βρίσκεται στο επίκεντρο της φορολογικής επικαιρότητας, για πολλά συνεχόμενα έτη, και όχι αδίκως....
Οικονομικές καταστάσεις υψηλότερης ποιότητας συνεπάγεται ως γεγονός ότι αντικατοπτρίζουν όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θέτει το εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ, κυρίως όσον αφορά τα...
Το Crowdfunding (χρηματοδότηση από το πλήθος), αφορά στη συλλογική προσπάθεια ατόμων, τα οποία χρηματοδοτούν την προσπάθεια άλλων ανθρώπων ή/και οργανισμών. Η δραστηριότητα αυτή, συνήθως, λαμβάνει χώρα...
Οι εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, όπως οι μικροπιστώσεις,  φαίνεται ότι καθιερώνονται πλέον ως ένα χρήσιμο εργαλείο στη λειτουργική ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, ανοίγουν ένα...
Ο νομικός τύπος της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, θεσμοθετήθηκε με την ψήφιση του Ν.4072/2012 – «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων...