Στο πλαίσιο στήριξης των νεοφυών (startups) επιχειρήσεων, η σύσταση του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων και οι νέες προβλέψεις φορολογικών κινήτρων για τους angel investors, που τίθενται σε εφαρμογή από την κυβέρνηση, έχουν ως στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, μέσω νέων επενδύσεων, και τη στήριξη της εθνικής οικονομίας εν γένει.

Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων

Με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ [ Αριθμ. 85490 – ΦΕΚ Β 3668/02.09.2020 ] συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών (startups) Επιχειρήσεων. Πρόκειται για μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, σκοπός της οποίας είναι η χαρτογράφηση, η παρακολούθηση και ανάλυση του συγκεκριμένου πεδίου της επιχειρηματικότητας και στη συνέχεια η αξιοποίησή του με στόχο την προσέλκυση κεφαλαίων από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές, μέσω παροχής φορολογικών κινήτρων και διευκολύνσεων.

Επί της απόφασης επισημαίνονται τα εξής:

  • Ως νεοφυής επιχείρηση νοείται κάθε επιχείρηση που πληροί τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας και της δυνατότητας ανάπτυξης, καθώς και εγγράφεται στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων.
  • Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων τηρείται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) και η ισχύς του εκτείνεται επ’ αόριστον.
  • Δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο έχουν όλες οι επιχειρήσεις, των νομικών μορφών που περιγράφονται παρακάτω, ύστερα από αίτηση και συνέχεια θετική εισήγηση από επιτροπή αξιολόγησης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
  • Δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο έχουν κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με τη νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ ή αντίστοιχες μορφές σε άλλα κράτη, με παρουσία στην Ελλάδα.
  • Εξαιρούνται μονοπρόσωπες ΙΚΕ και μονοπρόσωπες ΕΠΕ.
  • Μεταξύ των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την εγγραφή μίας επιχείρησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι να μην έχει υπερβεί τα 8 έτη συμπληρωμένης λειτουργίας από την ίδρυσή της, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο Μητρώο.
  • Κάθε εγγεγραμμένη εταιρεία στο Μητρώο θα μπορεί να διαθέτει δημόσιο προφίλ, με στόχο οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να τη γνωρίσουν καλύτερα.

Τι ισχύει για τους Αngel Investors

Παράλληλα με τις κρατικές ενισχύσεις για τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο νέο Μητρώο, από 1η Σεπτεμβρίου 2020  ισχύει και φορολογική έκπτωση 100% στις δαπάνες που γίνονται από επενδυτές-φυσικά πρόσωπα (και όχι Venture Capital) για έργα και προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, στις διατάξεις του άρθρου 49 (Φορολογικά κίνητρα σε επενδυτικούς αγγέλους) προστίθεται νέο άρθρο στον ν.4172/2013, που προβλέπει έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ποσοστού επί κεφαλαίου που εισφέρουν φυσικά πρόσωπα σε εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων και με το οποίο ορίζεται ότι:

  • Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος (φυσικό πρόσωπο – Αngel Ιnvestorεισφέρει κεφάλαιο σε κεφαλαιουχική εταιρεία, που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ποσό ίσο με το 50% του ποσού της εισφοράς του, εκπίπτει  από  το φορολογητέο εισόδημά  του, αναλογικά ανά κατηγορία  δηλωθέντος εισοδήματος, του φορολογικού έτους εντός του οποίο πραγματοποιήθηκε η εισφορά.
  • Η συγκεκριμένη έκπτωση ισχύει για χρηματοδοτήσεις που φτάνουν ως τις 300.000 ευρώ ανά έτος -προς έως και τρεις startups- δηλαδή, για angel investors που θα εισφέρουν έως και 100.000 ευρώ μέχρι και σε τρεις νεοφυείς επιχειρήσεις ανά έτος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *