Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

image
Οργάνωση και σύνταξη προϋπολογισμών (Budgeting)
image
Κατάρτιση ταμειακού προγραμματισμού (Cash Flow)
image
Αναδιοργάνωση επιχείρησης και διαχείριση κόστους (cut – costing)​
image
Συγχωνεύσεις & Διασπάσεις Εταιριών​
image
Έργα δέουσας επιμέλειας (due diligence)
image
Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
image
Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και σύνταξη αναφορών επ’ αυτών με ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών
image
Αποτιμήσεις επιχειρήσεων για εξαγορά - πώληση
image
Διαδικασίες διαπραγμάτευσης
Downloads
  • Mini Οδηγός Φορολογίας Download
Χρειάζεστε βοήθεια;