Λογιστικές και Φορολογικές Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

image
Τήρηση και επίβλεψη λογιστικού συστήματος​
image
Συνεχής παρακολούθηση συμμόρφωσης με τα Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ-ΔΠΧΑ)​
image
Οργάνωση και επίβλεψη τμημάτων Λογιστηρίου και Οικονομικής Διεύθυνσης​
image
Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων (ΕΛΠ-ΔΠΧΑ)​

Φορολογικές Υπηρεσίες

image
Συνεχής παρακολούθηση συμμόρφωσης με διατάξεις της Φορολογικής Νομοθεσίας​
image
Φορολογικός σχεδιασμός (Tax Planning)​
image
Συστάσεις Εταιρειών​
image
Παροχή γνωμοδοτήσεων και αντιμετώπιση ειδικών φορολογικών θεμάτων
image
Διαχείριση Φορολογικών Ελέγχων​
image
Διεθνής φορολογικός σχεδιασμός (International Taxation)​
image
Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Διασπάσεις Εταιρειών​
Downloads
  • Mini Οδηγός Φορολογίας Download
Χρειάζεστε βοήθεια;