Στο πλαίσιο στήριξης των νεοφυών (startups) επιχειρήσεων, η σύσταση του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων και οι νέες προβλέψεις φορολογικών κινήτρων για τους angel investors,...
Η ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπής αποτελεί μία συνηθισμένη και, πλέον, άκρως δημοφιλή πρακτική, καθώς προσφέρει ένα πλήθος ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στην εκάστοτε εταιρεία. Η συγκεκριμένη τακτική προτιμάται είτε...
Το Crowdfunding (χρηματοδότηση από το πλήθος), αφορά στη συλλογική προσπάθεια ατόμων, τα οποία χρηματοδοτούν την προσπάθεια άλλων ανθρώπων ή/και οργανισμών. Η δραστηριότητα αυτή, συνήθως, λαμβάνει χώρα...
Οι εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, όπως οι μικροπιστώσεις,  φαίνεται ότι καθιερώνονται πλέον ως ένα χρήσιμο εργαλείο στη λειτουργική ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, ανοίγουν ένα...
Ο νομικός τύπος της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, θεσμοθετήθηκε με την ψήφιση του Ν.4072/2012 – «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων...