ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Υπηρεσίες Μηχανογράφησης

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

//Υπηρεσίες Μηχανογράφησης

Επειδή ο χρόνος είναι χρήμα και για εμάς και για τον πελάτη, υιοθετούμε κάθε σύγχρονη τεχνολογία που οδηγεί όχι μόνο στη βελτιστοποίηση του χρόνου εξυπηρέτησης, αλλά και στην ποιότητα της πληροφορίας. Αναζητούμε, με τη βοήθεια εξειδικευμένων συνεργατών, λύσεις που να ταιριάζουν στο προφίλ και στις ανάγκες του πελάτη.

Υπηρεσίες Μηχανογράφησης

Οι καταρτισμένοι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν να σας προσφέρουν υποστηρικτικές υπηρεσίες μηχανογράφησης μέσα από εξατομικευμένες λύσεις. Αναλύοντας και καταγράφοντας τις μηχανογραφικές ανάγκες της επιχείρησής σας, διασφαλίζεται την επιβίωση και την ανάπτυξή της στο μέλλον. Οι υπηρεσίες μηχανογράφησης που προσφέρουμε είναι οι ακόλουθες:


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

// Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων Διοικητικής Πληροφόρησης

// Ανάλυση και καταγραφή των μηχανογραφικών αναγκών της επιχείρησης τόσο βάσει των τρεχουσών αναγκών της, όσο και της μελλοντικής ανάπτυξης & επέκτασης των δραστηριοτήτων της

// Συμβουλευτική υποστήριξη στην επιλογή του κατάλληλου μηχανογραφικού συστήματος ή στη βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος

// Υποστήριξη κατά την εγκατάσταση του μηχανογραφικού συστήματος στην επιχείρηση

// Εξειδικευμένες μηχανογραφικές λύσεις σε συνεργασία με εξειδικευμένο συνεργάτη:
Ανάλυση και καταγραφή μηχανογραικών αναγκών και ανάπτυξη λογισμικού βάσει των αναγκών αυτών

Σύνδεση με βάσεις δεδομένων : MySQL, mssql, interbase, firebird, oracle, καθώς και με αρχεία δεδομένων, όπως excel, mdb


ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕ

Το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες μηχανογράφησης παρέχοντας τη δυνατότητα εναρμόνισης με τα περισσότερα μηχανογραφικά συστήματα της αγοράς. Πιστεύουμε πως η ανάλυση και η καταγραφή των μηχανογραφικών αναγκών μιας επιχείρησης αποτελούν προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της.