ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

//Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

Οι Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου συνιστούν ένα απαραίτητο εργαλείο για την άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης μιας επιχείρησης.

Το γραφείο μας προσφέρει συστηματική επιστημονική προσέγγιση με στόχο την αποτίμηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης.

Εσωτερικός Έλεγχος

Οι υπηρεσίες Οικονομικού Ελέγχου που παρέχουμε είναι οι εξής:


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

// Δημιουργία τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και θεσμικές απαιτήσεις και τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου

// Αναδιοργάνωση Τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου

// Υποστήριξη στο σχεδιασμό και υλοποίηση του Εσωτερικού Ελέγχου


ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕ

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ελλάδα. Το γραφείο μας, επιθυμώντας να καλύψει το παραπάνω κενό, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου για κάθε επιχειρηματική μονάδα, ανεξάρτητα από το μέγεθός της.