ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Υπηρεσίες Διαχείρισης Προσωπικού

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

//Υπηρεσίες Διαχείρισης Προσωπικού

Πιστεύουμε ότι ο άνθρωποι αποτελούν προστιθέμενη αξία αλλά και καθοριστικό παράγοντα για την εξασφάλιση της επιτυχίας μιας εταιρείας. Η σωστή διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού συμβάλλει τόσο στην καλύτερη κατανομή των πόρων, όσο και στη βέλτιστη αξιοποίηση των δεξιοτήτων των ανθρώπων με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Εργατικά και ασφαλιστικά θέματα

Μέσα στον λαβύρινθο της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας της χώρας, η μόνη λύση είναι ο έμπειρος χειρισμός ενός εξειδικευμένου συμβούλου. Το γραφείο μας διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και γνώση για να αναλάβει την εργατική και ασφαλιστική υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησής σας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Οι υπηρεσίες διαχείρισης προσωπικού που προσφέρουμε είναι οι εξής:


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

// Συμβουλές υποστήριξης και γνωμοδοτήσεις σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

// Έκδοση μισθοδοσίας

// Διαχείριση έκδοσης μισθοδοσίας

// Διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων προσωπικού

// Διαδικασίες επιλογής προσωπικού

// Αξιολόγηση προσωπικού


ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕ

Δημιουργούμε διαδικασίες τήρησης και ελέγχου της εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας σε συνεργασία με εξειδικευμένους επί του εργατικού δικαίου νομικούς.