Μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων και φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις

Μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων και φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις

Στο πλαίσιο στήριξης των νεοφυών (startups) επιχειρήσεων, η σύσταση του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων και οι νέες προβλέψεις φορολογικών κινήτρων για τους angel investors, που τίθενται σε εφαρμογή από την […]

Ίδρυση Υποκαταστήματος Αλλοδαπής

Ίδρυση Υποκαταστήματος Αλλοδαπής

Η ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπής αποτελεί μία συνηθισμένη και, πλέον, άκρως δημοφιλή πρακτική, καθώς προσφέρει ένα πλήθος ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στην εκάστοτε εταιρεία. Η συγκεκριμένη τακτική προτιμάται είτε από αλλοδαπές εταιρείες, οι […]

Article2- Crowdfunding

Crowdfunding και φορολογία: Ένα πρόβλημα που απαιτεί λύση

Το Crowdfunding (χρηματοδότηση από το πλήθος), αφορά στη συλλογική προσπάθεια ατόμων, τα οποία χρηματοδοτούν την προσπάθεια άλλων ανθρώπων ή/και οργανισμών. Η δραστηριότητα αυτή, συνήθως, λαμβάνει χώρα μέσω του διαδικτύου. Οι […]