Εύλογες αξίες vs. Ιστορικό κόστος

Εύλογες αξίες vs. Ιστορικό κόστος: Ποια μέθοδος οδηγεί σε οικονομικές καταστάσεις υψηλότερης ποιότητας;

Οικονομικές καταστάσεις υψηλότερης ποιότητας συνεπάγεται ως γεγονός ότι αντικατοπτρίζουν όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θέτει το εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ, κυρίως όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά (fundamental qualitative characteristics): Συνάφεια […]

Ρύθμιση 120 δόσεων: όλα όσα προβλέπει το σχέδιο

Σε έντονες διαπραγματεύσεις βρίσκονται οικονομικό επιτελείο και θεσμοί, σχετικά με τη ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές ενεργών ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορίες. Συγκεκριμένα, το οικονομικό […]